Logo projektu bash

Powłoka bash pozwala na definiowanie jednowymiarowych tablic zmiennych.

Tworzenie tablicy

Tablicę definiujemy tworząc zmienną o następującej składni :

nazwa_zmiennej[numer_elementu]=wartość

Odwoływanie się do elementów

Do elementów tablicy odwołujemy się w następujący sposób :

${nazwa_zmiennej[numer_elementu]}

Nawiasy {} przy odwołaniu są konieczne.

Jako numer elementu możemy też podać :
* aby zaznaczyć wszystkie elementy jako pojedynczy łańcuch tekstu (jedno słowo).
@ aby zaznaczyć wszystkie elementy jako odrębne słowa.

Usuwanie tablicy

Tablice usuwamy za pomocą polecenia unset.

Składnia polecenia unset :

  • aby usunąć całą tablicę :unset nazwa_tablicy
  • aby usunąć pojedynczy element tablicy :unset nazwa_tablicy[numer_elementu]