Logo projektu bash

Pętla for pozwala powtórzyć blok poleceń wiele razy.

Składnia pętli for

for element in lista ;
do
    polecenia
done

Pętla for wykonuje polecenia dopóki zmiennej element nie zostaną przypisane kolejno wszystkie wartości z listy słów.

Przykład użycia pętli for

#!/bin/bash
for element in "a" "b" "c" ;
do
    echo "$element"
done

Wynikiem wykonania powyższego skryptu będzie:

a
b
c