Logo projektu bash

Pętla until powtarza blok poleceń dopóki warunek nie zostanie spełniony.

Składnia pętli until

until [ warunek ]; do
  blok poleceń
done

Warunek definiujemy tak samo jak w przypadku instrukcji warunkowej if.

Przykład użycia pętli until

#!/bin/bash
licznik=0
koniec=9
until [ $licznik -gt $koniec ]; do
  licznik=`expr $licznik + 1`
  echo "$licznik"
done

Wynikiem wykonania powyższego skryptu będzie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10