Logo projektu bash

Pętla while powtarza blok poleceń dopóki warunek jest spełniony.

Składnia pętli while

while [ warunek ]; do
  blok poleceń
done

Warunek definiujemy tak samo jak w przypadku instrukcji warunkowej if.

Przykład użycia pętli while

#!/bin/bash
licznik=0
koniec=10
while [ $licznik -lt $koniec ]; do
    licznik=`expr $licznik + 1`
    echo "$licznik"
done

Wynikiem wykonania powyższego skryptu będzie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10