Logo projektu bash

Skrypty powłoki bash są to zwykłe pliki tekstowe zawierające polecenia powłoki. W pierwszej części kursu poznamy znaki specjalne, czym jest nagłówek i w jaki sposób możemy uruchamiać skrypty powłoki.

Nagłówek

Pierwsza linia skryptu powinna zaczynać się od #, po którym następuje znak ! i ścieżka z nazwą powłoki, do której zostanie przekazana dalsza część skryptu np.

dla powłoki bash:

#!/bin/bash

Uruchamianie

Skrypty możemy uruchamiać na dwa sposoby :

  • nadając plikowi skryptu prawa do uruchomienia (chmod +x nazwa_skryptu) a następnie uruchamiając jak zwykły program.
  • używając kropki, która nakazuje powłoce bash wykonać polecenia zapisane w pliku (. nazwa_skryptu), w tym wypadku nie musimy nadawać praw do uruchomienia. Ważne jest żeby między kropką a nazwą pliku była spacja.

Znaki specjalne

Znaki specjalne w skryptach powłoki bash:

Znaki specjalne w skryptach powłoki bash
# komentarz
$ oznacza odwołanie do wartości zmiennej
& polecenie w tle
< << > >> operacje na strumieniach
| potok
* maska jednego lub większej ilości znaków
"tekst" zapis łańcucha znaków, przy czym będą interpretowane znaki specjalne takie jak np. $
'tekst' zapis tekstu, w którym nie będą interpretowane znaki specjalne
\ następujący po nim znak nie będzie interpretowany jako specjalny np. \$
`polecenie` informuje powłokę, że wynik polecenia należy przekazać do zmiennej